تعرفه های لنزو

پکیج 1ساعته

180,000 تومان
8 عکس قابل دانلود
15,000 تومان
برای هر عکس اضافه

پکیج 2 ساعته

340,000 تومان
18 عکس قابل دانلود
15,000 تومان
برای هر عکس اضافه

پکیج 3 ساعت

450,000 تومان
30 عکس قابل دانلود
15,000 تومان
برای هر عکس اضافه

تعرفه خدمات اضافه

روتوش حرفه ای عکس
20,000 تومان
روتوش حرفه ای عکس شامل ادیت و نور و کنتراست و ...
چاپ روی لیوان
60,000 تومان
چاپ عکس شما روی ماگ سرامیکی
چاپ 18*13 مات
4,000 تومان
چاپ عکس شما روی کاغذ سایز 18*13
چاپ 20*16 مات
6,000 تومان
چاپ عکس شما روی کاغذ سایز 20*16
چاپ 30*20 مات
22,000 تومان
چاپ عکس شما روی کاغذ سایز 30*20
چاپ 20*16 براق
7,000 تومان
چاپ عکس شما روی کاغذ سایز 20*16 براق
چاپ 30*20 براق
25,000 تومان
چاپ عکس شما روی کاغذ سایز 30*20 براق
چاپ 13*18 براق
5,000 تومان
چاپ عکس شما روی کاغذ سایز 18*13 براق
چاپ 18*13 روی شاسی
10,000 تومان
چاپ عکس شما روی شاسی سایز 18*13
چاپ 20*16 روی شاسی
10,000 تومان
چاپ عکس شما روی شاسی سایز 20*16
چاپ 30*20 روی شاسی
20,000 تومان
چاپ عکس شما روی شاسی سایز 30*20